What We Do to become an expert in Business Oneสิ่งที่ M-Focus ทำ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Business One


        M-Focus เราคือผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมจัดการธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมวางแผนสินค้าคงคลัง โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมขนส่ง สำหรับใช้ในธุรกิจขนส่ง โปรแกรมการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงโปรแกรมบัญชี Business One หรือ SAP B1 สำหรับจัดการงานบัญชี M-Focus มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจไปร่วมกับคุณด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน โครงสร้างที่แข็งแกร่ง พร้อมให้คำปรึกษาการใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่เป็นหัวใจสำคัญ อย่างโปรแกรม Demand Planning / ERP / SAP / TMS ฯลฯ

ผ่านการรับรองมาตรฐานด้าน โปรแกรม Forecast และ Software อื่น ๆ สำหรับการพัฒนาธุรกิจ


บริษัท M-Focus จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 29110


        ในวันที่ 12 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมานี้ บริษัท M-Focus จำกัด ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมและได้ผ่านการรับรองจากโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

        มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพด้านการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่ สถานประกอบการ, ผู้ประกอบการ, องค์กรที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้านซอฟต์แวร์ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (โดยใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement) โดยที่มาตรฐาน ISO 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบ 2 กระบวนการหลัก คือ

           1. กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
           2. กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation)


            


ติดตามข่าวสารและความรู้ด้านโปรแกรมการผลิต Software Forecast ต่าง ๆ ได้ที่นี่


        ระยะเวลากว่า 30 ปีในการดำเนินงานของ M-Focus เราได้แบ่งปันความรู้ผ่านการจัดสัมมนาและยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจหลากหลายประเภท เป็นผู้ช่วยกำลังสำคัญทำให้ธุรกิจราบรื่นด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์และโปรแกรมสำหรับวางแผนธุรกิจ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร และความรู้ด้านโปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรม Demand Planning โปรแกรม Supply Chain หรือวิธีการเลือกใช้ Software พยากรณ์ และรับคำปรึกษาจากเราได้ M-Focus ยินดีให้บริการคุณอย่างเต็มที่เสมอ
Intelligist is M-Focus Big Data Partner

"INTELLIGIST ASTRO BIG DATA PLATFORM"


     Intelligist's Big Data Analytics Platform brings together best-in-class tools, infrastructure, and expertise in a modern, full-service offering. With the Astro Big Data Platform, data scientists can explore varied data sources, build models and algorithms, and seamlessly deploy work throughout their entire organization.

        Intelligist's Astro Big Data Platform allows any data science team regardless of tech stack or level of engineering support to deliver value at scale.
Customers Success Stories

เรื่องราวความสำเร็จของกลุ่มลูกค้าของ M-Focus ที่เลือกใช้ Software ต่าง ๆ เพื่อวางแผนธุรกิจร่วมกับเราour customers
ลูกค้าที่เชื่อมั่นให้ M-Focus และ Software Demand Planning / ERP / TMS ร่วมเดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง


        ธุรกิจจะดำเนินไปอย่างมั่นคงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่รัดกุมและรอบคอบ บริการโปรแกรมและซอฟต์แวร์จาก M-Focus ไม่ว่าจะเป็น Software Demand Planning โปรแกรม SAP Business One ePOD และโปรแกรม ERP ช่วยคุณได้ เพิ่มโอกาสสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เหมือนลูกค้าของเราไปพร้อม ๆ กัน