What's LINDO software?

          LINDO Software ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1981 (พ.ศ.2524) โดย LINDO Systems Inc. โดยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในภาคธุรกิจและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO มีความสามารถในการทำ optimization (การหาจุดอุตมะ) เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับโมเดลทางคณิตศาสตร์ เช่น Linear Programming, Integer Programming, Nonlinear Programming, Quadratic Programming, และ Stochastic Programming

          LINDO™ Linear, Nonlinear, Integer, Stochastic และ Global Solvers ซึ่งถูกนำไปใช้ในบริษัทหลายพันแห่งทั่วโลกเพื่อเพิ่มผลกำไร และลดต้นทุนในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการวางแผน การผลิต การขนส่ง การเงิน การจัดสรรพอร์ตการลงทุน การวางแผนงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ

        ในประเทศไทย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ LINDO และเราขอนำเสนอสินค้าที่ทรงพลังเหล่านี้ให้กับภาคส่วนธุรกิจ และภาคการศึกษาของไทย เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จในยุค Thailand 4.0 ซึ่งในส่วนของภาคธุรกิจนั้นคงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้น และจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายเพื่อแก้ปัญหาที่มักจะมีความสลับซับซ้อนและท้าทาย ซึ่งทางออกทางหนึ่งในการพัฒนาคือการสร้างความสามารถในองค์กรให้มีบุคลากรที่สามารถสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งสร้างระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและทรงพลังในการสร้างโมเดลต่างๆ สำหรับการทำ Prescriptive Analytics

        ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการ MicroSoft Windows, ระบบปฎิบัติการ Mac, และระบบปฎิบัติการ Linux ซอฟต์แวร์ LINDO สามารถระบุประเภทตัวแบบ และเลือก Solver ที่เหมาะสมสำหรับตัวแบบได้อัตโนมัติด้วยตนเองไม่ว่าตัวแบบจะเป็นปัญหาแบบ Linear, Integer, หรือ Non-linear เป็นต้น

Versions of LINDO           Software ในตระกูล LINDO ที่บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้ามาจัดจำหน่ายนั้น มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน โดยท่านสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพปัญหา, ปัจจัยความต้องการ และทักษะต่างๆ ที่มีของบริษัทของท่าน ซึ่ง software ทั้ง 3 รูปแบบนี้ ต่างก็มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาได้เต็มประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

  • What'sBest!

  • LINGO

  • LINDO API

         What'sBest! คือ Add-in ใน Excel ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง optimization model ขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ What'sBest! มีศักยภาพในการแก้ปัญหา (แบบ Convex และ Nonconvex / Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Semi-Definite, Stochastic และ Integer Optimization ด้วย Microsoft Excel - ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งานในปัจจุบันนี้


         บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ได้ใช้ What'sBest! สร้างระบบวางแผนหลายโครงการ นอกจาก What'sBest! จะสามารถใช้งานแบบ Standalone ได้ เรายังสามารถสร้าง application programs ที่ควบคุม What'sBest! โดยเขียน VBA ใน MS - Excel ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าใช้งาน MS - Excel         LINGO เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมสำหรับการแก้ปัญหา และการสร้าง Linear, Nonlinear (Convex และ Nonconvex / Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Semi-Definite, Stochastic และ Integer optimization models ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น LINGO มีแพคเกจครบวงจรที่รวมเอาภาษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงโมเดลการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมที่เต็มรูปแบบสำหรับการสร้างและแก้ไขปัญหาและชุดของตัวแก้ปัญหาในตัวที่รวดเร็ว LINGO มีการพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ท่านจึงมั่นใจได้ว่า software LINGO นั้นจะสามารถเก่งขึ้นได้ในทุกๆ วัน


         LINGO สามารถอ่านข้อมูลจาก MS - Excel โดยใช้ range names ใน MS - Excel และสามารถเขียนข้อมูลกลับลงใน range names ของ MS - Excel ได้ในทำนองเดียวกัน ทำให้การพัฒนาตัวแบบ prototype สามารถทำได้ง่าย และเมื่อตัวแบบถูกต้องแล้ว LINGO ยังสามารถอ่านข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น MS SQL Server หรือ Oracle และเขียนผลลัพธ์ลงในฐานข้อมูลได้โดยง่าย

         LINDO API เป็น software ที่จะช่วยทำให้คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ Optimization ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีตัวแบบและเรียก LINDO API Solver มาช่วยคุณในการค้นหาคำตอบ โดยภาษาที่ใช้งานร่วมกันได้คือ : Visual Basic, C++, C#.NET, VB.NET, Java และ Delphi


         การกระจาย Application ที่เรียกใช้ LINDO API solvers ต้องมีการออกใบอนุญาตแยกต่างหาก โปรดติดต่อบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

Training Videos

LSL0 - Applications of Optimization (7.42 นาที)

LSL1 - The ABC's of Optimization with LINGO (22.40 นาที)

         LSL1 The ABC's of Optimization with LINGO เป็นวิดีโอในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในระบบ Lindo System การเริ่มต้นกระบวนการการทำ Optimization และการใช้โปรแกรม LINGO แบบอย่างง่ายพร้อมตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program)LSL2 – A More Complex LP Problem with LINGO (25.12 นาที)
         LSL2 เป็นวิดีโอที่แนะนำการใช้โปรแกรม LINGO ในการจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ขึ้น โดยคำสั่งในภาษา LINGO ที่ใช้คือการนิยาม Set เพื่อมาสร้างสมการความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีคำสั่งที่ใช้หาผลรวม @Sum และคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ @For ที่สามารถใเขียนสมการความสัมพันธ์สมการเดียวแต่ LINGO สามารถทำซ้ำตามที่เรากำหนดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้ Spreedsheet ร่วมกับ LINGO ในการนำข้อมูลเข้ามาหรือส่งผลลัพธ์ออก

LSL3 – How LINGO Diagnoses Solution Issues (11.46 นาที)

         LSL3 เป็นวิดีโอที่แนะนำ กรณีคำตอบแบบต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวิธีการ Optimization และเมื่อเราใช้โปรแกรม LINGO ในการหาคำตอบกรณีเหล่านั้นแล้ว LINGO จะมีการวิเคราะห์และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในแต่ละกรณีได้อย่างไร
LSL4 - Integer Programming with LINGO (9.15 นาที)


         LSL4 Integer Program : เป็นวิดีโอแนะนำการใช้สร้างโปรแกรมเลขจำนวนเต็ม (Integer Program) ในโปรแกรม LINGO โดยใช้คำสั่ง @BIN และ @GINLSW1 – The ABC’s of Optimization with What'sBest! (36.05 นาที)


         LSW1 The ABC's of Optimization with What’sBest! เป็นวิดีโอในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในระบบ Lindo System การเริ่มต้นกระบวนการการทำ Optimization และการใช้โปรแกรม What’sBest! แบบอย่างง่ายพร้อมตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program)


LSW2 – A More Complex LP Problem with What'sBest! (10.26 นาที)
         LSW2 เป็นวิดีโอที่แนะนำการใช้โปรแกรม What’sBest! ในการจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ขึ้นLSW3 – How What'sBest! Diagnoses Solution Issues (11.46 นาที)
         LSW3 เป็นวิดีโอที่แนะนำ กรณีคำตอบแบบต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวิธีการ Optimization และเมื่อเราใช้โปรแกรม What’sBest! ในการหาคำตอบกรณีเหล่านั้นแล้ว LINGO จะมีการวิเคราะห์และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในแต่ละกรณีได้อย่างไรLSW4 – Integer Programming with What'sBest! (10.21 นาที)

         LSW4 เป็นวิดีโอแนะนำการใช้สร้างโปรแกรมเลขจำนวนเต็ม (Integer Program) ด้วยโปรแกรม What’sBest!


our customers