ประกาศ! Tableau ยกเลิกนโยบายการซื้อ License ในขั้นต่ำ...    Click Here! ➪


Tableau License - ลักษณะ License ประเภทต่าง ๆ


Tableau Software

              สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจและการจินตภาพข้อมูล ที่ช่วยธุรกิจองค์กรเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ด้วยความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพTableau Creator

Tableau Explorer

Tableau Viewer

Comparison

CREATOR EXPLORER VIEWER

การเข้าถึง

เว็ปไซต์และมือถือ
เนื้อหาเชิงลึกการโต้ตอบ

การโต้ตอบกับ Visualizations และ Dashboards
การ Download Visualizations เป็นภาพ
การ Download ข้อมูลสรุป
การ Download ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ
การสร้างและเผยแพร่มุมมองที่กำหนดเองการทำงานร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นบน Dashboard หรือ Visualization
สร้าง Subscription ได้ด้วยตนเอง
รับ - แจ้งเตือน
สร้าง Subscription สำหรับ User อื่น
สร้างการแจ้งเตือน


ผู้จัดทำ

แก้ไข workbooks and visualizations
สร้างและเผยแพร่ Workbook ใหม่จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
สร้างและเผยแพร่ Workbook กับข้อมูลใหม่
สร้างและเผยแพร่ข้อมูลใหม่
สร้าง Workbooks ใหม่ โดยอิงกับ Dashboard พื้นฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้า


การเตรียมข้อมูล

สร้างผังข้อมูลใหม่
แก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูล
การนำข้อมูลออกการควบคุม

การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
การจัดการเนื้อหา และรับรองข้อมูล
การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์TABLEAU SOFTWARE


บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Tableau
รายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010


Tableau Creator

Image placeholder


Tableau Desktop


            เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Dashboards โดยวิเคราะห์จากข้อมูลหลายฐานข้อมูลในองค์กรนั้นมาใช้งาน เช่น Excel, Access, Firebird 2.0, IBM DB2, MS SQL Server, Microsoft Power Pivot เป็นต้น สามารถทำให้คุณสร้างสรรค์ Visualization และ Dashboard ได้หลากหลาย ด้วยการลาก - วางเพียงไม่กี่คลิก มีรูปแบบการนำเสนอรายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายในการนำเสนอต่อผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
Image placeholder


Tableau Prep


            ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเตรียมข้อมูลของคุณให้ใช้งานได้ง่าย เเละสะดวกมากขึ้นแก่ผู้ใช้งานที่จะได้รับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว โดยใช้ Tableau ในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และช่วย Cleansing Data ของคุณสำหรับการวิเคราะห์โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณจากความหลากหลายของไฟล์เริ่มต้น, ความหลากหลายของข้อมูลหลายๆ ที่มาของเซิร์ฟเวอร์ (เช่น ในรูปแบบ Excel หรือ CSV. หรือ จากคลังข้อมูล) โดยลาก - วาง หรือ Double click ก็จะช่วยให้คุณสามารถคัดกรอง, แยก, เปลี่ยนชื่อ, Pivot, Join และ Union
Tableau Server


            เป็นเสมือนฐานข้อมูลมูลค่ามหาศาล เชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับ Web Browser บนอุปกรณ์มือถือ ระบบจัดการข้อมูลของ Tableau สามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายฐานข้อมูล เช่น Database, Amazon Web Services, Hadoop รวมถึง Excel และ PDF และทำงานด้วยความเร็วอย่างคาดไม่ถึง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับ Tableau ได้โดยตรง และ Real time สามารถสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างการใช้ระบบจัดการข้อมูลของ Tableau กับการเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรงได้ตามต้องการ ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขและจัดการกับผู้ใช้งาน, จัดการ site และตั้งค่าต่างๆ ของระบบได้เอง


Tableau Online


            เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดเก็บและจัดการกับ Workbooks และ Data Source ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นจากโปรแกรม Tableau Desktop เช่นเดียวกับ Tableau Server เพียงแต่ผู้ใช้งานไม่ต้องจัดเตรียมเครื่อง Server และบำรุงรักษาระบบเอง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Live กับ Amazon Redshift, Google Big Query บนพื้นฐานด้วย SQL จาก Host บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ และสามารถ Share Dashboards ได้อย่างง่ายดายจาก Browser หรือจาก Application บนมือถือTableau Explorer

Tableau Explorer


            เป็นเครื่องมือสำหรับ Business Users ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ เพื่อให้เข้าใจและรู้ถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลต่างๆ ใน Workbooks บน Tableau Server เเละ Tableau Online รวมทั้งยังสามารถ Create การวิเคราะห์ใหม่บนเว็ปไซต์จากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลนั้นได้ โดยสามารถกำหนด Subscriptions ที่จะเผยแพร่ Dashboards และ Worksheets ผ่านทาง Email ตามรายวัน, รายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ตามความต้องการTableau Viewer
Tableau Viewer


            เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ User สามารถเข้าถึงการเผยแพร่ Dashboard หรือ Visualizations บน Tableau Server เเละ Tableau Online ซึ่งสามารถ Filter โต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นได้ และทำการแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญผ่าน Email ของ User (Receive data-driven alerts) แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือสร้าง Dashboards, Worksheets ใหม่ได้ เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ที่ต้องการใช้งาน 100 Users ขึ้นไป

Pricing

Tableau Creator

Tableau Explorer

Tableau ViewerHow to use LBLM
(Login Based License Management)

วิธีการใช้งาน LBLM licensing feature for
Tableau Server & Tableau Online.
Training • Tableau Desktop

  • Fundamentals Class (2 Days - Onsite)

                           สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Tableau เพื่อช่วยให้เข้าใจในเทคนิค และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นการสร้าง Visualization จาก Excel, CSV ไฟล์ข้อความ และสร้างไฟล์ Dashboard ขั้นพื้นฐาน และยังเหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เริ่มต้นใช้งานหรือต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการ มอบหมายให้จัดทำขึ้น


  • Advanced Class (2 Days - Onsite)

                           สำหรับผู้ใช้ Tableau ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพและปรับแต่ง การรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเพื่อมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, การคำนวณที่ซับซ้อน, การสร้างแผนและรายงานภาพที่กำหนดเอง และการทำงานร่วมกับ Tableau Server นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารที่ต้องการสร้าง Visualization และ Dashboard ในระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจ


 • Tableau Server/Online Class (2 Days - Onsite)

 •                          สำหรับผู้ที่เคยใช้ Tableau Desktop ร่วมกับ Tableau Server ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมถึงการเข้าใช้ Tableau Server เช่น Sorting, Searching report, Sharing content, Share Dashboard บนเว็ปไซต์ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail, การกรองข้อมูล, การสร้างหรือการรายงานการแก้ไขใน Tableau Server ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และการสร้าง Dashboard จากรายงาน


 • Tableau With R (2 Days - Onsite)

 •                          สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูงด้วยภาษา “R” ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนควรมีทักษะพื้นฐานทางด้านสถิติ และมีความชำนาญในการใช้ Tableau


 • Tableau Prep (1 Day - Onsite)

 •                          สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการ Cleansing Data ของข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล (Preparation) เพื่อนำมาวิเคราะห์ใน Tableau Desktop
  Service • Tableau Desktop Training Workshop (ฟรี) ครึ่งวัน

 •                          สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Tableau เบื้องต้น โดยเน้นการเรียนรู้อย่างง่ายและเร่งรัด


 • Consulting/Implementation Services

 •                          M-Focus เป็นที่ปรึกษาในการสร้าง “Report และ Dashboard” ตามความต้องการของลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณจาก Man-Day และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ และความยากง่ายของงาน  our customers