What's Arena Simulation?

          Arena Simulation เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลองปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฎิบัติจริง สามารถจำลองได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทำงานจริง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าArena Simulation Overview

ประโยชน์ของ Arena Simulation • สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

 • สามารถนำผลลัพธ์จาก Arena Simulation มาช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน

 • สามารถใช้ Arena ช่วยวิเคราะห์และทดลองการปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้บริการที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการรอคอย

 • สามารถใช้ Arena ในการสร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง เช่น re-route, re-cluster เพื่อหาต้นทุนการขนส่ง

 • สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้าย (Material Handling) บริเวณท่าเรือขน container หรือโกดังสินค้า เป็นต้น

 • สร้าง Animation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ

 • หา Process time, Cycle time, Manufacturing lead time และค่าความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้น

 • ช่วยทดสอบหา Bottleneck ในระบบ และเพิ่ม Utilization

 • ช่วยทำ Line Balancing และหา Batch Size ที่เหมาะสม

 • การทำ Optimization Plan เป็นต้น
Business Simulation For

การออกแบบ Production ของโรงงาน

       มีการนำ Business Simulation มาใช้ในการออกแบบ Production ของโรงงาน และการแก้ไขปัญหามากมายในหลากหลายแง่มุม เช่น การสร้างสมดุลในกระบวนการผลิตระหว่าง Demand และ Supply, การออกแบบ Plant Layout ใหม่, จำลองการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อลดเวลาการสูญเสียในระหว่างการผลิต ซึ่งมีหลากหลายบริษัทชั้นนำของโลกตั้งแต่ขนาดใหญ่จนเล็กมีการนำซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

การออกแบบห่วงโซ่อุปทาน

การออกแบบงานบริการ

       งานด้านบริการมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ติดต่อมาใช้บริการมากในแต่ละวัน จะทำอย่างไรถึงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ความยาวเฉลี่ยในการคอยเป็นเท่ากับเท่าไร ดีพอหรือไม่กับการให้บริการเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะบริการที่มีให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน

ARENA เหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด?

 • • กลุ่มอุตสาหกรรม
 • • กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • • ภาครัฐบาลและกองทัพ
 • • กลุ่มผู้ค้าปลีก
 • • กลุ่มขนส่ง
 • • กลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพ
 • • กลุ่มการจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรม
 • • Call Centers และบริการลูกค้า
 • • กลุ่มท่าเรือ
 • • กลุ่มธนาคาและสถานบันการเงิน


 


      Key features of Arena

 • Flowchart modeling methodology

 • Complete range of statistical distribution

 • Realistic 2D and 3D animation design

 • Reduce operating costs

 • Increase profitability through operations

 • Reduce delivery time

 • Diagnose and eliminate bottlenecks4 Simple Steps to Avoid Costly Mistakes and Reduce Risk       ขั้นตอนที่ 1 - การระบุปัญหา (Identify the Problem)
กุญแจสำคัญของการจำลองสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกโครงการนั่นคือการระบุปัญหาลงไปอย่างชัดเจน

       ขั้นตอนที่ 2 - การจำลองกระบวนการทำงานของคุณ (Model Your Process)
วิธีการสร้างแผนผังแบบจำลองของ Arena (Arena’s flowchart modeling) เป็นวิธีการที่ง่าย และสะดวกต่อการสร้างแบบจำลองกระบวนการขึ้นมา โดยไม่ต้องใช้การเขียนโค้ด หรือการเขียนโปรแกรมใด ๆ

       ขั้นตอนที่ 3 - เปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณ (Transform Your Business)
ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ Arena จะช่วยให้คุณสามารถมั่นใจ และสบายใจเมื่อรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณนำไปใช้นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

       ขั้นตอนที่ 4 - ทำซ้ำ (Repeat)
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจไม่ใช่งานที่ทำเพียงครั้งเดียว เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เลือกดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรฯ จะอยู่เหนือคู่แข่งขันอื่น ๆour consulting services

       ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลองสถานการณ์วิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การต่อคิวในการรอเข้ารับบริการ การจัดการทรัพยากรที่มีให้เหมาะสมเพื่อรอรับงาน และการบริการที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจของท่าน เป็นต้น
       การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาคอขวด ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มี ประสิทธิภาพกว่าเดิม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน ประเมินต้นทุนของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน ก่อนที่จะทำการลงทุนจริงโดยที่ท่านไม่ต้องหยุดการให้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยจะทำให้ท่านสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการและหาจุดบกพร่องได้โดยที่ท่านไม่ต้องทดลองกับสถานการณ์จริง ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และช่วยประหยัดเวลา โดยมีลูกค้าจำนวนมากที่ไว้วางใจให้บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ได้ดูแล อาทิเช่น บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด, บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด, บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด, บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด, บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น


การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจหนังสือ : การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

โดย : ผศ. ดร. สิริอร เศรษฐมานิต

ราคาจากปก : 295 บาท     จำนวนหน้า : 338 หน้า           บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ "การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ"

เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถนำเนื้อหาจากในหนังสือฯ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้ในอนาคต

           หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่แนวคิดและกระบวนการในการจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ การเก็บข้อมูลและพัฒนาแบบจำลอง

หลักการ และวิธีการในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจำลอง รวมถึงการประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ มองเห็นประโยชน์ สามารถเข้าใจ

กระบวนการ และขั้นตอนในการนำแบบจำลองสถานการณ์ไปใช้ในการตัดสินใจ และสามารถประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ในสถานการณ์

ธุรกิจต่าง ๆ ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่แนวคิดและกระบวนการในการจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ การเก็บข้อมูลและ

พัฒนาแบบจำลอง หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจำลอง รวมถึงการประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ โดยในส่วน

การสร้างแบบจำลองสถานการณ์นั้นจะเน้นไปที่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อช่วยในการสร้าง เช่น โปรแกรม Arena เป็นต้น


Customers Success Stories

our customers