M-focus | Tableau

TABLEAU SOFTWARE

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Tableau รายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010

Tableau Software

สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจและการจินตภาพข้อมูล ที่ช่วยธุรกิจองค์กรเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Tableau Creator

Includes
 • TABLEAU CREATOR
 • TABLEAU PREP
Deployment Option
 • TABLEAU Server
  (On-Premises or Public cloud)
 • TABLEAU Online
  (Fully Hosted by Tableau)

Tableau Explorer

 
 •  
 •  
Deployment Option
 • TABLEAU Server
  (On-Premises or Public cloud)
 • TABLEAU Online
  (Fully Hosted by Tableau)

Tableau Viewer

 
 •  
 •  
Deployment Option
 • TABLEAU Server
  (On-Premises or Public cloud)
 • TABLEAU Online
  (Fully Hosted by Tableau)

CREATOR EXPLORER VIEWER
การเข้าถึง เว็ปไซต์และมือถือ
เนื้อหาเชิงลึกการโต้ตอบ การโต้ตอบกับ Visualizations และ Dashboards
การ Download visualizations เป็นภาพ
การ Download ข้อมูลสรุป
การ Download ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ
การสร้างและเผยแพร่มุมมองที่กำหนดเองการทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็น บน Dashboard หรือ Visualization
สร้าง Subscription ได้ด้วยตนเอง
รับ-แจ้งเตือน
สร้าง Subscription สำหรับคนอื่น
สร้างการแจ้งเตือน


ผู้จัดทำ แก้ไข workbooks and visualizations
สร้างและเผยแพร่ Workbook ใหม่จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
สร้างและเผยแพร่ Workbook กับข้อมูลใหม่
สร้าง และเผยแพร่ข้อมูลใหม่
สร้าง Workbooks ใหม่ โดยอิงกับ Dashboard พื้นฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้า


การเตรียมข้อมูล สร้างผังข้อมูลใหม่
แก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูล
การนำข้อมูลออกการควบคุม การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้
การจัดการเนื้อหา และรับรองข้อมูล
การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์Products


Tableau Creator

Tableau Desktop

เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Dashboards โดยวิเคราะห์จากข้อมูลหลายฐานข้อมูลในองค์กรนั้นมาใช้งาน เช่น Excel, Access, Firebird 2.0, IBM DB2, MS SQL Server, Microsoft Power pivot เป็นต้น สามารถทำให้คุณสร้างสรรค์ Visualization และ Dashboard ได้หลากหลาย ด้วยการลาก-วางเพียงไม่กี่คลิก มีรูปแบบการนำเสนอรายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายในการนำเสนอต่อผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

Tableau Prep

ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเตรียมข้อมูลของคุณและใช้งานง่าย ช่วยให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่จะได้รับการวิเคราะห์เร็วขึ้น โดยใช้ Tableau เตรียมข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทำความสะอาดข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ด้วยการเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณจากความหลากหลายของไฟล์ เริ่มต้นความหลากหลายของข้อมูลหลายๆ ที่มาเซิร์ฟเวอร์ (เช่น ในรูปแบบ Excel หรือ CSV. หรือ จากคลังข้อมูล) โดยลาก-วาง หรือ Double click ก็จะช่วยให้คุณสามารถคัดกรอง, แยก, เปลี่ยนชื่อ, Pivot, Join และ Union

Tableau Server

เป็นเสมือนฐานข้อมูลมูลค่ามหาศาล เชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับ web browser บนอุปกรณ์มือถือ ระบบจัดการข้อมูลของ Tableau สามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายฐานข้อมูล เช่น Database, Amazon Web Services, Hadoop รวมถึง Excel และ PDF และทำงานด้วยความเร็วอย่างคาดไม่ถึง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับ Tableau ได้โดยตรง และ Real time สามารถสลับสับเปลี่ยนไปมา ระหว่างการใช้ระบบจัดการข้อมูลของ Tableau กับการเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรงได้ตามต้องการ ผู้ที่มีสิทธิ์ยังสามารถแก้ไขและจัดการกับผู้ใช้งาน จัดการ site และตั้งค่าต่างๆ ของระบบได้เอง

Tableau Online

เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดเก็บและจัดการกับ workbooks และ data source ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นจากโปรแกรม Tableau Desktop เช่นเดียวกับ Tableau Server เพียงแต่ผู้ใช้งานไม่ต้องจัดเตรียมเครื่อง Server และบำรุงรักษาระบบเอง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ live กับ Amazon Redshift, Google Big Query บนพื้นฐานด้วย SQL จาก Host บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ สามารถ Share Dashboards ได้อย่างง่ายดายจาก Browser หรือ บนแอพพลิเคชั่นมือถือ


Tableau Explorer


Tableau Explorer

เป็นเครื่องมือสำหรับ Business Usersให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ เพื่อให้เข้าใจและรู้ถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลต่างๆ ใน Workbooks บน Tableau Server เเละ Tableau Online รวมทั้งยังสามารถ Create การวิเคราะห์ใหม่บนเว็ป จากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลนั้นได้ โดยสามารถกำหนด subscriptions ที่จะเผยแพร่ dashboards และ Worksheets ผ่านทาง email ตามรายวัน, รายสัปดาห์หรือรายเดือน


Tableau Viewer


Tableau Viewer

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ User สามารถเข้าถึงการเผยแพร่ Dashboard หรือ Visualizations บน Tableau Server เเละ Tableau Online ซึ่งสามารถ Filter โต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นได้ และทำการแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญผ่าน Email ของ Users (Receive data-driven alerts) แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือสร้าง dashboards, worksheets ใหม่ได้ เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ที่ต้องการใช้งาน 100 user ขึ้นไป


Pricing


Tableau Creator


 
$70
USD/User/เดือน

Includes
 • TABLEAU DESKTOP
 • TABLEAU PREP
Deployment Option
 • TABLEAU Server
  (On-Premises / Public cloud) or
 • TABLEAU Online
  (Fully Hosted by Tableau)


Tableau Explorer

 

Tableau Server
$35
USD/User/เดือน
Minimum 5 Users

(On-Premises, Public cloud)

Tableau Online
$42
USD/User/เดือน
Minimum 5 Users

(Fully Hosted by Tableau)


Tableau Viewer

 

Tableau Viewer (Server)
$12
USD/User/เดือน
Minimum 100 Users

(On-Premises, Public cloud)

Tableau Viewer (Online)
$15
USD/User/เดือน
Minimum 100 Users

(Fully Hosted by Tableau)


Training

· Tableau Desktop
Fundamentals Class (2 Days - Onsite)

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Tableau เพื่อช่วยให้เข้าใจเทคนิค และวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นการสร้าง Visualization จาก Excel, CSV ไฟล์ข้อความ และสร้างDashboard ขั้นพื้นฐาน และยังเหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เริ่มต้นใช้งานหรือต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการมอบหมายให้จัดทำขึ้น

· Tableau Desktop
Advanced Class (2 Days - Onsite)

สำหรับผู้ใช้ Tableau ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพและปรับแต่ง การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, การคำนวณที่ซับซ้อน, การสร้างแผนและรายงานภาพที่กำหนดเอง และการทำงานร่วมกับ Tableau Server นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์และผู้บริหารที่ต้องสร้าง Visualization และ Dashboard ในระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจ

· Tableau Server/Online Class (2 Days - Onsite)

สำหรับผู้ที่เคยใช้ Tableau Desktop ร่วมกับTableau Server ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมถึงการเข้าใช้ Tableau Server เช่น Sorting, Searching report, Sharing content, Share Dashboard บนเว็ปไซต์ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail, กรองข้อมูล, การสร้างหรือการรายงานการแก้ไขใน Tableau Server ผ่านทางหน้าเว็บ และการสร้าง Dashboard จากรายงาน

· Tableau With R (2 Days - Onsite)

สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูงด้วยภาษา“R” ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนควรมีทักษะพื้นฐานทางด้านสถิติ และมีความชำนาญในการใช้ Tableau

· Tableau Prep (1 Day - Onsite)

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการ Cleansing Data ของข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล(Preparation)เพื่อนำมาวิเคราะห์ใน Tableau Desktop

Service


Tableau Desktop Training Workshop (ฟรี) ครึ่งวัน

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Tableau เบื้องต้น โดยเน้นการเรียนรู้อย่างง่ายและเร่งรัด

Consulting/Implementation Services

M-Focus เป็นที่ปรึกษาในการสร้าง “Report และ Dashboard” ตามความต้องการของลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายคำนวณจาก Man-Day และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของงาน

M-Focus Co., Ltd.
I-TOWER Bldg., 14th Flr., 888 Vipavadee-Rangsit Rd., Jatujak, Bangkok 10900, Thailand
Tel : (662) 513-9892 Fax : (662) 512-3890 Email : marketing@m-focus.co.th

COPYRIGHT © 2018 M-focus Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.