1. วัตถุประสงค์


M-Focus(เอ็มโฟกัส) มีเป้าหมายหลักที่เป็นผู้รวบรวมชั้นนำในระบบการผลิต และจัดจำหน่ายในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดกับบริษัทผู้ผลิต ในด้านการผลิตทั้งการแก้ปัญหาการผลิต จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ กลยุทธ์ของเรา คือ Solution ที่สนับสนุนในการจัดการข้อมูลและความคุ้มค่าในการดำเนินงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า

2. ความเป็นมา


M-Focus Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) M-Focus ได้ให้บริการ Solution ต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาในระบบ MRP II(Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS (Advanced Planning and Scheduling), CRM (Customer Relationship Management) และ Logistics Planning Systems เป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งการผลิต การเงิน การขายและสนับสนุนลูกค้าในด้านบริการและจัดจำหน่าย เรามีเป้าหมายระดับเล็กจนถึงขนาดกลาง ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการกระจาย ที่ต้องมีกระบวนการดำเนินงานที่รวดเร็วของระบบการผลิต ลูกค้าของเรามีทั้ง บริษัท ชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องมือ, อิเล็กทรอนิกส์, การพิมพ์, สิ่งทอ, เครื่องสำอาง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อาหาร, ยาง, ข้าว, ยา, และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มากมาย อีกทั้ง M-Focus มีบุคคลากรที่ยอดเยี่ยม ที่มีคุณภาพด้านความรู้ทักษะความสามารถ ทั้งการบริหารการจัดการ, การบัญชี, วิศวะอุตสาหกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาการจัดการ และการดำเนินงานวิจัย

3. จุดเด่นเชิงกลยุทธ์


M-Focus เรามุ่งเน้นความเข้าใจของลูกค้าและการให้บริการลูกค้าด้วย Solution ที่ดีที่สุด ด้วยการบริการฝึกอบรมและการพัฒนาระบบที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของเรา ในการดำเนินการที่มีความหลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. การดำเนินงาน


M-Focus เป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญระบบในเชิงอุตสาหกรรม ที่มีทั้งประสบการณ์และความรู้เชิงลึกทางด้านธุรกิจทั้งด้าน Manufacturing, Distribution, Accounting & Finance, Thai Taxation System, Business Intelligence, Logistics Planning & Scheduling, Supply Chain Modeling, Simulation และ Optimization ทักษะเหล่านี้ รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินการใช้ทรัพยากร Software ที่มีประสิทธิภาพ เราให้บริการในการฝึกอบรม รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้งาน และการป้องกันการเกิดข้อผิลพลาดต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อความมั่นใจในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเวลาอย่างเหมาะสม ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปีของเรา

5. การสนับสนุนลูกค้า


การสนับสนุนลูกค้าของเรา ถือเป็นทรัพยากรทางเทคนิคที่มีคุณค่า สำหรับการให้บริการของในขณะที่เราไม่ได้อยู่ที่ไซต์งานของลูกค้า ที่ผ่านทาง โทรศัพท์, Fax, E-mail และเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจไร้กังวลในการติดต่อให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ M-Focus มีการให้บริการทั้งแบบปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งขึ้นอยู่การขอบริการสนับสนุนของลูกค้าแต่ที่ การบริการแบบปกตินั้น เป็นการบริการลูกค้าในช่วงเวลาทำการตามปกติอย่างเต็มที่เต็มเวลาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลด้วยความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์ของทีมสนับสนุนของเรา


1. Objectives


It is M-Focus primary goal to become the leading systems integrator for manufacturers and distributors in Thailand. M-Focus is committed to providing the highest quality service and solutions for companies engaged in manufacturing, production and distribution of goods and services. M-Focus’s strategy is to provide the best information management solutions and value to support strategic, tactical, and operational excellence for our customers, thus making our customers competitive in their business.

2. Background


The M in M-Focus reflects a manufacturing and materials management focus. Since its formation in 1993, M-Focus has provided solutions and developed expertise in MRP II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS (Advanced Planning and Scheduling), CRM (Customer Relationship Management) and Logistics Planning Systems. These systems cover the management of manufacturing, financials, sales and customer support, and distribution activities. M-Focus has typically targeted small to medium manufacturing and distribution firms that need fast implementation of manufacturing systems. To date, M-Focus’s customers have included firms in auto-parts, tools, electronics, printing, textiles, cosmetics, medical devices, food, rubber, rice, pharmaceuticals, and consumer goods. M-Focus employs quality people with knowledge and skills in business management, accounting, industrial engineering, computer science, computer engineering, information technology, economics, management science, and operations research.

3. Strategic Advantage


M-Focus strives to understand customer requirements and provides customers with the best solutions and services using qualified trainers and implementers. This allows customers to benefit from our extensive experience in implementing a diverse variety of solutions

4. Implementation


M-Focus consultants are industry experts with years of business experience and in-depth knowledge of their particular field of expertise, including Manufacturing, Distribution, Accounting & Finance, Thai Taxation System, Business Intelligence, Logistics Planning and Scheduling, Supply Chain Modeling, Simulation, and Optimization. These skills combine to form powerful and effective software implementation resources. M-Focus provides on-site services for training, implementation and consulting. Our proven methodologies eliminate the trial-and-error method of implementation, ensuring that your solutions are implemented efficiently and in a timely manner. Now with over 20 years of experience, M-Focus implementation consulting team is our core competence that we use to build your company’s implementation success.

5. Customer Support (CS)


CS is a technical resource for servicing your company when we are not on your site. Available through telephone, fax, e-mail and website, our customer support services ensure that your requests and concerns are effectively communicated to M-Focus. M-Focus provides both normal and emergency services, depending on individual customer’s support program. Normal customer service is provided during regular business hours with a team of full-time officers taking your calls and responding swiftly to your inquiries. The team is supported by a knowledge base, a team of consultants and programmers, as well as access to technical documentation via our software supplier extranets.

Providing Advanced ICT Solutions in Manufacturing and Logistics.