สัมมนาระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์ (TTMS) ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Posted on : 28-Oct-2562
สัมมนาระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์

October - December 2019 (Half-Day) ฟรี!!


คลิกเพื่อดูรายละเอียดสัมมนาทั้งหมดที่นี่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ TTMS ระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์ (TTMS)


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม=>
| แผนที่สถานที่ฝึกอบรม