Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

Posted on : 20-Mar-2562
Tableau Desktop Seminar

Apr-Jun 2019 (Half-Day) ฟรี!!


คลิกเพื่อดูรายละเอียดสัมมนาทั้งหมดที่นี่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Tableau Desktop สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม=>
| แผนที่สถานที่ฝึกอบรม