What is LINDO software?

LINDO Software

ซอฟต์แวร์ LINDO ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1981 (พ.ศ.2524) โดย LINDO Systems Inc. (www.LINDO.com) โดยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในภาคธุรกิจและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO มีความสามารถในการทำ optimization (การหาจุดอุตตมะ) เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับโมเดลทางคณิตศาสตร์ เช่น Linear Programming, Integer Programming, Nonlinear Programming, Quadratic Programming, และ Stochastic Programming.

LINDO™ linear, nonlinear, integer, stochastic และ global solvers ได้ถูกใช้โดย บริษัท หลายพันแห่งทั่วโลกเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การผลิต การขนส่ง การเงิน การจัดสรรพอร์ตการลงทุน การวางแผนงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ.

About

ในประเทศไทย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ LINDO และทางบริษัทขอนำเสนอสินค้าที่ทรงพลังเหล่านี้ให้กับภาคส่วนธุรกิจและภาคการศึกษาของไทย เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จในยุค Thailand 4.0 ภาคธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายเพื่อแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและท้าทาย ทางออกทางหนึ่งในการพัฒนาคือการสร้างความสามารถในองค์กรให้มีบุคลากรที่สามารถสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งสร้างระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและทรงพลังในการสร้างโมเดลต่างๆสำหรับการทำ Prescriptive Analytics

ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการ MicroSoft Windows, ระบบปฎิบัติการ Mac, และระบบปฎิบัติการ Linux. ซอฟต์แวร์ LINDO สามารถระบุประเภทตัวแบบและเลือก Solver ที่เหมาะสมสำหรับตัวแบบได้ด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติไม่ว่าตัวแบบจะเป็นปัญหาแบบ Linear, Integer, หรือ Non-linear เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ตระกูล LINDO มีความสามารถในการแก้ปัญหาเหมือนกัน แต่มานำเสนอใน 3 รูปแบบ คือ What's Best!, LINGO, และ LINDO API โดยท่านสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหา ความต้องการ และทักษะของท่านได้ดังนี้

What'sBest!

What'sBest! คือ Add-in ใน Excel ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง optimization model ขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ. What'sBest! มีศักยภาพในการแก้ปัญหา (แบบ Convex และ Nonconvex / Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Semi-Definite, Stochastic และ Integer Optimization ด้วย Microsoft Excel - ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งาน ณ วันนี้


What'sBest!

บริษัท M-Focus ได้ใช้ What’sBest! สร้างระบบวางแผนหลายโครงการ นอกจาก What’sBest! จะสามารถใช้งานแบบ Standalone ได้ เรายังสามารถสร้าง application programs ที่ควบคุม What'sBest! โดยเขียน VBA ใน Excel ได้ด้วย โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้เห็นหรือสัมผัสกับ Excel

ท่านสามารถ download a trial version of What'sBest! จาก http://www.LINDO.com/index.php/ls-downloads/try-what-sBest!

LINGO

LINGO เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างและแก้ปัญหา Linear, Nonlinear (Convex และ Nonconvex / Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Semi-Definite, Stochastic และ Integer optimization models ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. LINGO มีแพคเกจครบวงจรที่รวมเอาภาษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงโมเดลการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมที่เต็มรูปแบบสำหรับการสร้างและแก้ไขปัญหาและชุดของตัวแก้ปัญหาในตัวที่รวดเร็ว LINGO มีการปรับปรุงคุณลักษณะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ท่านจึงมั่นใจได้ว่า LINGO จะเก่งขึ้นทุกวัน


LINGO

LINGO สามารถอ่านข้อมูลจาก Excel โดยใช้ range names ใน Excel และสามารถเขียนข้อมูลกลับลงใน range names ของ Excel ได้ในทำนองเดียวกัน ทำให้การพัฒนาตัวแบบ prototype สามารถทำได้ง่าย และเมื่อตัวแบบถูกต้องแล้ว LINGO ยังสามารถอ่านข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น Microsoft SQL Server หรือ Oracle และเขียนผลลัพธ์ลงในฐานข้อมูลได้โดยง่าย

ท่านสามารถ download a trial version of LINGO จาก http://www.LINDO.com/index.php/ls-downloads/try-LINGO

LINDO API

ด้วย LINDO API คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ Optimization ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย. คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีตัวแบบและเรียก LINDO API Solver หาคำตอบให้คุณ โดยภาษาที่ใช้งานร่วมกันได้คือ: Visual Basic, C++, C#.NET, VB.NET, Java, Delphi


LINDO API

การกระจาย Application ที่เรียกใช้ LINDO API solvers ต้องมีการออกใบอนุญาตแยกต่างหาก โปรดติดต่อบริษัท M-Focus เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถ download a trial version of LINDO API จาก http://www.LINDO.com/index.php/ls-downloads/try-LINDO-api

Training Videos


LSL0 - Applications of Optimization
(7.42 นาที)

LSL0 Applications of Optimization เป็นวิดีโอในการแนะนำการประยุกต์ใช้วิธีการ Optimization กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ด้านการขนส่ง ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านการบริหารจัดการเส้นทางการบิน หรือด้านการจัดสรรทรัพยากรต่างๆภายใต้ข้อจำกัดและให้เกิดต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารLSL1 - The ABC's of Optimization with LINGO
(22.40 นาที)

LSL1 The ABC's of Optimization with LINGO เป็นวิดีโอในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในระบบ Lindo System การเริ่มต้นกระบวนการการทำ Optimization และการใช้โปรแกรม LINGO แบบอย่างง่ายพร้อมตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program)
คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารLSL2 – A More Complex LP Problem with LINGO
(25.12 นาที)

LSL2 เป็นวิดีโอที่แนะนำการใช้โปรแกรม LINGO ในการจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ขึ้น โดยคำสั่งในภาษา LINGO ที่ใช้คือการนิยาม Set เพื่อมาสร้างสมการความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีคำสั่งที่ใช้หาผลรวม @Sum และคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ @ For ที่สามารถใเขียนสมการความสัมพันธ์สมการเดียวแต่ LINGO สามารถทำซ้ำตามที่เรากำหนดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้ Spreedsheet ร่วมกับ LINGO ในการนำข้อมูลเข้ามาหรือส่งผลลัพธ์ออก
คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารLSL3 – How LINGO Diagnoses Solution Issues
(11.46 นาที)

LSL3 เป็นวิดีโอที่แนะนำ กรณีคำตอบแบบต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวิธีการ Optimization และเมื่อเราใช้โปรแกรม LINGO ในการหาคำตอบกรณีเหล่านั้นแล้ว LINGO จะมีการวิเคราะห์และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในแต่ละกรณีได้อย่างไร
คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารLSL4 - Integer Programming with LINGO
(9.15 นาที)

LSL4 Integer Program: เป็นวิดีโอแนะนำการใช้สร้างโปรแกรมเลขจำนวนเต็ม (Integer Program) ในโปรแกรม LINGO โดยใช้คำสั่ง @BIN และ @GIN
คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารLSW1 – The ABC’s of Optimization with What'sBest!
(36.05 นาที)

LSW1 The ABC's of Optimization with What’sBest! เป็นวิดีโอในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในระบบ Lindo System การเริ่มต้นกระบวนการการทำ Optimization และการใช้โปรแกรม What’sBest! แบบอย่างง่ายพร้อมตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program)
ดาวโหลดเอกสารLSW2 – A More Complex LP Problem with What'sBest!
(10.26 นาที)

LSW2 เป็นวิดีโอที่แนะนำการใช้โปรแกรม What’sBest! ในการจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ขึ้น
ดาวโหลดเอกสารLSW3 – How What'sBest! Diagnoses Solution Issues
(11.46 นาที)

LSW3 เป็นวิดีโอที่แนะนำ กรณีคำตอบแบบต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวิธีการ Optimization และเมื่อเราใช้โปรแกรม What’sBest! ในการหาคำตอบกรณีเหล่านั้นแล้ว LINGO จะมีการวิเคราะห์และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในแต่ละกรณีได้อย่างไร
ดาวโหลดเอกสารLSW4 – Integer Programming with What'sBest!
(10.21 นาที)

LSW4 เป็นวิดีโอแนะนำการใช้สร้างโปรแกรมเลขจำนวนเต็ม (Integer Program) ด้วยโปรแกรม What’sBest!
ดาวโหลดเอกสาร


Contact

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

ชั้น 14 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ 888 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-513-9892 ต่อ 122-128
E-mail : marketing@m-focus.co.th
หรือติดต่อได้ที่ : www.m-focus.co.th