Forecast Pro

Forecast Pro XE

Forecast Pro XE เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์การสร้างค่าสถิติพยากรณ์ที่มี ประสิทธิภาพและใช้งานง่าย กลไก Expert Selection ช่วยคุณสร้างค่าพยากรณ์ที่แม่นยำได้มากถึง 100 รายการ (ผลิตภัณฑ์หรือ SKU) เพียงแค่คุณคลิก หรือถ้าคุณต้องการระบุวิธีพยากรณ์ Forecast Pro XE ก็มีระบบเมนูที่สามารถเลือกแบบการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม พร้อมกับแสดงรายละเอียดข้อมูลในการสนับสนุนผลการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมาก คุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นด้วย Forecast Pro XE รวมทั้งเพิ่มความรู้ให้กับธุรกิจของคุณ และสร้างการนำเสนองานในรูปแบบที่น่าสนใจกับข้อมูลที่มีอยู่และ Forecast Pro XE ให้รายละเอียดในการพิสูจน์วิธีในการพยากรณ์ทางสถิติ

Forecast Pro XE ให้คุณสามารถปรับการพยากรณ์บนกราฟของคุณหรือในสเปรดชีต และแสดงผลให้คุณสามารถเห็นภาพรวมข้อมูล ทั้งประวัติและค่าพยากรณ์ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ และยังสามารถปรับข้อมูลจุดใดจุดหนึ่ง เป็นช่วง หรือทั้งหมดก็ได้ นอกจากนี้ก็สามารถปรับค่าเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือใส่ค่าใหม่ ถ้าคุณได้กำหนดลำดับชั้นหลายลำดับชั้น การปรับค่าในระดับต่างๆ ก็จะปรับให้โดยอัตโนมัติ