Forecast Pro

Forecast Pro Unlimited

ความรู้ทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นในการร่วมกันสร้างค่าพยากรณ์ขั้นสุด ท้าย Forecast Pro Unlimited ให้คุณสามารถปรับปรุงค่าพยากรณ์ทางสถิติในรูปแบบของตารางสเปรดชีต ที่แสดงทั้งข้อมูลอดีตและค่าพยากรณ์ที่คำนวณมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน คุณสามารถปรับค่าพยากรณ์ได้หลายแบบ เช่น เฉพาะคาบเวลา เป็นช่วงหรือทั้งหมด ปรับค่าโดยการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือป้อนค่าใหม่ รวมถึงหากคุณมีการจัดลำดับชั้นที่ซับซ้อนหลากหลายการปรับค่าในลำดับชั้นใดๆ จะส่งผลกับระดับอื่นๆ โดยอัตโนมัติ การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพยากรณ์ได้ มากถึง 10 แถว พร้อมช่องสำหรับการแสดงความเห็น ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอื่นในการสร้างค่าพยากรณ์อย่างแท้จริง

นำเสนออย่างมืออาชีพ

Forecast Pro Unlimited ให้คุณสร้างรายงานนำเสนออย่างมืออาชีพในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ด้วยรูปแบบรายงานมาตรฐานและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน คุณสามารถปรับกราฟเป็นแบบ time series หรือ year-over-year และยังสามารถจัดเก็บในรูป excel ได้โดยตรง

ไร้ปัญหาในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

Forecast Pro Unlimited เชื่อมกับระบบซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้โดยตรง คุณสามารถ Import ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Excel, text files หรือ ODBC คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมูล Output ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบ flat file กับระบบ ERP ข้อมูลแบบสเปรดชีตสำหรับเพื่อนร่วมงาน หรือรายงานนำเสนอที่มีคุณภาพสำหรับนำเสนอในห้องประชุม Forecast Pro Unlimited มีความยืดหยุ่น และทำให้คุณได้ข้อมูลตามความต้องการอย่างง่ายดาย

Forecast Pro