What's Arena Simulation

Arena เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลอง ของปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฎิบัติจริง สามารถจำลองได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทำงานจริง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ของ Arena


 • - สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ
 • - สามารถนำผลลัพธ์จาก Arena Simulation มาช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน
 • - สามารถใช้ Arena ช่วยวิเคราะห์และทดลองการปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้บริการที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการรอคอย
 • - สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง เช่น re-route, re cluster เพื่อหาต้นทุนการขนส่ง
 • - สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้าย (Material Handling) บริเวณท่าเรือขน container หรือโกดังสินค้า เป็นต้น
 • - สร้าง Animation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
 • - หา Process time, Cycle time, Manufacturing lead time และความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้น
 • - ช่วยทดสอบหา Bottleneck ในระบบ และเพิ่ม Utilization
 • - ช่วยทำ Line Balancing และหา Batch Size ที่เหมาะสม
 • - Optimization Plan เป็นต้น

Business Simulation For


การออกแบบ Production ของโรงงาน

และใช้ในการแก้ไขปัญหามากมายในหลายแง่มุม เช่น การสร้างสมดุลในกระบวนการผลิตระหว่าง Demand และ Supply, การออกแบบ Plant Layout ใหม่, จำลองการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อลดเวลาการสูญเสียในระหว่างการผลิต หลายบริษัทชั้นนำของโลกตั้งแต่ขนาดใหญ่จนเล็กมีการนำซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหามากมายในหลายแง่มุม

การออกแบบห่วงโซ่อุปทาน

ใช้ในการออกแบบห่วงโซ่อุปทานนั้น ทำให้สามารถมอง ออกถึง การจัดการการขนส่ง การหาแหล่งในการจัดหาชิ้นส่วน ต้นทุนในการดำเนินงาน การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทานนั้นเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมาก ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ทัน ในแง่มุมของการเชื่อมโยงการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การออกแบบงานบริการ

งานด้านบริการมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ติดต่อมาใช้บริการมากในแต่ละวัน จะทำอย่างไรถึงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ความยาวเฉลี่ยในการคอยเป็นเท่ากับเท่าไร ดีพอหรือไม่กับการให้บริการเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะบริการที่มีให้กับ กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน

Arena เหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด?

 • กลุ่มอุตสาหกรรม
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • ภาครัฐบาลและกองทัพ
 • กลุ่มผู้ค้าปลีก
 • กลุ่มขนส่ง
 • กลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพ
 • กลุ่มการจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรม
 • Call Centers และบริการลูกค้า
 • กลุ่มท่าเรือ
 • กลุ่มธนาคาและสถานบันการเงิน

ประสบการณ์

arena

Process improvement in Powder Filling and Packing Line Using Simulation Technique

เพื่อสนองตอบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น บริษัท Johnson and Johnson ในส่วนการผลิตและบรรจุต้องการขยายกำลังการผลิตโดยการเพิ่มสายการผลิตในบริเวณเดิมซึ่งมีพื้นที่จำกัด โดยสายการผลิตที่เพิ่มใหม่จะมีความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น

Download (Full Version)
arena

PLANT LAYOUT DESIGN AND ANALYSIS USING SIMULATION

เพื่อนำมาช่วยในการตัดสินใจการวางผังโรงงานใหม่ โดยแบบจำลองจะนำมาตอบปัญหาการวางแผนทรัพยากรในการรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น การหาคอขวดในระบบ ตำแหน่งและขนาดพื้นที่จัดเก็บ WIP ที่เหมาะสม เป็นต้น

Download (Full Version)

บริการ
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ในการทำแบบจำลองสถานการณ์วิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การรอคิว ในการเข้ารับบริการ การจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อรอรับงานและการบริการที่จะกระทบกับธุรกิจของท่าน เป็นต้น การจำลองสถานการณ์จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาคอขวด ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มี ประสิทธิภาพกว่าเดิม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน ประเมินต้นทุนของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนก่อนที่จะทำการลงทุนจริงโดยที่ท่านไม่ต้องหยุดการให้บริการเพื่อปรับปรุงกระบวน การทำงานภายในองค์กร ทำให้ท่านสามารถเห็นภาพรวมของโครงการและหาจุดบกพร่องได้โดยไม่ต้องทดลองกับ สถานการณ์จริง ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และประหยัดเวลา ซึ่งมีลูกค้าที่ไว้วางใจให้เอ็มโฟกัสดูแล เช่น LENSO WHEEL CO., LTD., โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

arena

จบไปแล้วกับการแข่งขัน "การจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 6" ในงาน International Conference In Simulation And Modeling 2017 เมื่อระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

รายละเอียด กติกา

DISCRETE SIMULATION SOFTWARE RANKING – A TOP LIST OF THE WORLDWIDE MOST POPULAR AND USED TOOLS

This paper documents a work on all-purpose discrete event simulation tools evaluation. Selected toolsmust be suitable for process design (e.g. manufacturing or services industries). Rather than makingspecific judgments of the tools, authors tried to measure the intensity of usage or presence in differentsources, which they called “popularity”. It was performed in several different ways, including occurrencesin the WWW and scientific publications with tool name and vendor name. This work is an upgrade to thesame study issued 5 years ago (2011), which in its turn was also an upgrade of 10 years ago (in 2006). Itis obvious that more popularity does not assure more quality, or being better to the purpose of asimulation tool; however, a positive correlation may exist between them. The result of this work is a shortlist, of 19 commercial simulation tools, with probably the nowadays’ most relevant ones.

Download Article

การจัดคอร์สอบรม Arena

ในการเปิดคอร์สอบรมสัมมนา Arena Simulation Software ต้องมีจำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รบกวนสอบถามฝ่ายการตลาดอีกครั้ง

ลงทะเบียนอบรมสัมมนา

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

ชั้น 14 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ 888 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 02-513-9892 ต่อ 122-128

E-mail : marketing@m-focus.co.th
หรือติดต่อได้ที่ : www.m-focus.co.th ,