IIT Thailand Alumni Chapter
 
 
Skip Navigation Links
Home
Profile
Articles
News&Events
Customer Support
Employment
Contact Us
Sign In
 
 
Innovative Products

Product Code
Sort By Product Name  

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (M-Focus Co.,Ltd.) ได้ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษา และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ (Implement Software) ERP และ CRM ที่เกี่ยวกับธุรกิจ

     ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เรามีโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในทุกด้าน อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต, โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจค้าปลีกและการกระจายสินค้า, ภาคการศึกษา เรามีความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เติบโตไปข้างหน้า


และเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ERP ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

     สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระบบ ERP ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะ ERP software package เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กร และเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ERP ส่งผลให้ข้อมูลการดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ความเป็นมาและธุรกิจของ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด (LES) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E บริษัท LES ก่อตั้งมาเมื่อปี 2554 เราเป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ LED (Light Emitting Diode)คือ โคมไฟ LED, หลอดไฟ LED, อุปกรณ์เกี่ยวกับโคมไฟ LED (LED Module) และตัวขับหม้อแปลงจ่ายไฟใน LED... - อ่านต่อที่นี่
ความเป็นมาของบริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม บริษัท บุญถาวร จำกัด เราก่อตั้งมาเมื่อปี 2539 เป็นเวลา ประมาณ 7 ปี วัตถุประสงค์หลักๆ 2 อย่าง... - อ่านต่อที่นี่

 
News & Events

Tableau Desktop Seminar

Jul-Sep 2017 (Half-Day) ฟรี!!


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Tableau Desktop สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

รายละเอียดดูที่นี่ => 
ตารางอบรม แผนที่งาน

 

Tableau Server Seminar Mar 2017 (Half-Day)คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ


ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ Tableau Server สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล  ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 


*ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานหรือผ่านการใช้งาน Tableau Desktop แล้วเท่านั้น*


**ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องเตรียม Notebook และลง Tableau Desktop V.10 มาในวัน Training ด้วย**

 

รายละเอียดดูที่นี่ => ตารางอบรม | แผนที่งาน

 

 E-News : TTMS : 2017


"Workshop  ระบบซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจขนส่ง "


 FREE !!!   เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ในเดือน เมษายน - กรกฏาคม 
โดยแบ่งเป็น 2 แบบ  
ช่วงต้นเดือนแบบโชว์ห่วย และ 

ช่วงปลายเดือนแบบตู้คอนเทนเนอร์


 ณ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

พร้อมรับสิทธิพิเศษ  ทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ขนส่งฟรี 15 วัน

**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้ง IE8 หรือ IE9 มาในวัน Training ด้วย** 

 
คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ 

สามารถ Register การอบรมสัมมนาได้ >> คลิ๊กที่นี่ <<

 

Arena Simulation Contest 2017


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ
ขอเชิญสถาบันการศึกษาส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "การจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 6" ในงาน International Conference In Simulation And Modeling 2017 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่
กติกาการแข่งขัน ใบสมัคร

 

E-News : MFO Seminar : September 2016

“MFO - เครื่องมือการวางแผนสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ”
(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13:30 - 16:30 น.
สถานที่สัมมนา บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (รับจำนวนจำกัด) 


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

แผนที่งาน

 

News : Intuitive ERP : Mar 2016

บริษัท L&E Solid State ประสบความสำเร็จในการอิมพลิเมนท์ระบบ Intuitive ERP


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

 
ขนาดหน้า
Articles
DISCRETE SIMULATION SOFTWARE RANKING –A TOP LIST OF THE WORLDWIDE MOST POPULAR AND USED TOOLS 

[Download Article]

This paper documents a work on all-purpose discrete event simulation tools evaluation. Selected toolsmust be suitable for process design (e.g. manufacturing or services industries). Rather than makingspecific judgments of the tools, authors tried to measure the intensity of usage or presence in differentsources, which they called “popularity”. It was performed in several different ways, including occurrencesin the WWW and scientific publications with tool name and vendor name. This work is an upgrade to thesame study issued 5 years ago (2011), which in its turn was also an upgrade of 10 years ago (in 2006). Itis obvious that more popularity does not assure more quality, or being better to the purpose of asimulation tool; however, a positive correlation may exist between them. The result of this work is a shortlist, of 19 commercial simulation tools, with probably the nowadays’ most relevant ones.

ERP - เผยวิธีทำจริง[Register Download หนังสือ]
        ERP- Enterprise Resource Planning ซึ่งแปลตรงๆว่า การวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นระบบสารสนเทศที่แพร่หลายมากในอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นภาคการผลิตและภาคบริการ ERP มีรากดั้งเดิมมาจากระบบMRP II – Manufacturing Resource Planning ซึ่งแปลตรงๆ ว่าการวางแผนทรัพยากรการผลิต และ MRP II มีรากดั้งเดิมมาจาก MRP– Material Requirements Planning ซึ่งแปลตรงๆว่าการวางแผนความต้องการวัสดุ...


>>อ่านบทความฉบับเต็ม

แนวทางในการเลือกระบบ ERP (อีอาร์พี) ที่เหมาะสมกับองค์กร

ผู้เขียน: ชนะ สุพัฒสร และ ยงยุทธ ลิขิตพัฒนะกุล
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด Bangkok, Thailand   [Download Brochure]

ความสำคัญของ ERP Plus(อีอาร์พี) ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระบบ ERP Software อีอาร์พีถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะ ERP Softwareเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ERP ส่งผลให้ข้อมูลดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท

ในปัจจุบัน ได้มีการขยายนิยามของคำว่า ERP อีอาร์พีไปเป็น Extended ERP อีอาร์พี หรือ ERP Plus อีอาร์พีพลัส ซึ่งหมายถึงการครอบคลุมความสามารถอื่น ๆ ในระบบ คือระบบ ซีอาร์เอ็ม CRM ซึ่งหมายถึงการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนขาย เช่น ระบบการขายเชิงรุก (Sales Force Automation) และหลังการขาย เช่น ระบบสนับสนุนลูกค้า (Customer Support) ระบบ ERP Plus อีอาร์พีพลัส เป็น Software ERP ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ (Business Processes) ภายในองค์กรเกือบทุกจุดไม่ว่าองค์กรจะมีการทำธุรกรรมแห่งเดียวหรือหลายแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดจำหน่ายและการเงิน และรวมไปถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System) 

>>อ่านบทความฉบับเต็ม

ขนาดหน้า